ILUSTRÁCIE ESTER KRÁĽOVÁ

Ilustrácie – Dosiahnuté maliarkine úspechy

Ilustrácia Sliepky a anjeli pohľad

Ilustrácia obálky knihy Bohuslavy Vargovej, Výber z diela I., Poézia pre dospelých Sliepky a anjeli, ktorú vydalo Vydavateľstvo Kultúrneho združenia národností a etník Slovenskej republiky, Edícia Inakosť, rok 2011. Ilustráciu tvorí maľba s názvom Autorportrét, v originálnej veľkosti 50×69,5 cm, olej na fotopapieri.

Ester Kráľová a Bellária a Sliepky a anjeli

Ilustrácia časopisu Bellária, Ročník 3, číslo 1–2, október 2011. Časopis Bellária je prvý celoslovenský kultúrny časopis pre ľudí s mentálnym postihnutím, ľudí so skúsenosťou so psychickým ochorením, sympatizantov a pracovníkov v oblasti mentálneho a duševného zdravia, pre rozvinutie ich umeleckého citu, fantázie i humoru. Časopis Bellária je časopis, ktorý má 44 strán.

Zadná vnútorná strana Bellária

Počnúc obálkou prednej a zadnej strany, ako aj vnútornou stranou prednej a zadnej strany obálky sú farebné ilustrácie Ester Kráľovej. Vo vnútri časopisu sú čierno – biele ilustrácie na deviatich stranách. Na obálke je ilustrácia Obloha, 35×35 cm, olej na fotopapieri. Na zadnej vnútornej strane obálky je fotka Aleny Jurečkovej, pseudonym Ester Kráľová a je o nej zmienených pár slov: „Maľujem aby som žila, žijem lebo maľujem.“ V krstnom liste som: Alena Rachel Jurečková. Ester Kráľová (E.K.) je môj pseudonym. Tohto roku som dosiahla Kristove roky.

15. Marca 2012.

prve-miesto-v-medzinarodnej-sutazi-damiana-vizara

Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky s podporou združenia Liga za duševné zdravie a realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej Republiky udelilo diplom súťaže Rozhľady 2011 v V. ročníku medzinárodnej literárnej a výtvarnej súťaže (pseudonym) Ester Kráľovej za 1. miesto vo výtvarnej súťaži v skupine B (dospelí) a čestné uznanie Alene Jurečkovej za účasť v literárnej súťaži v kategórii Próza v skupine B. v III. Kategórii.

cestne-uznanie-v-medzinarodnej-sutazi-damiana-vizara

Vo výtvarnej súťaži vybrala porota obraz „Autoportrét“, ktorý si môžete pozrieť na aktuálnej výstave.

V literárnej súťaži vybrala porota prózu „Shanghai“, ktorá je dostupná v zborníku prác List Demovi, Festival Damiana Vizára.

 

alena-jureckova-a-byvaly-prezident-slovenskej-republiky

Pri odovzdávaní obrazu bývalému prezidentovi p. Rudolfovi Schusterovi 23 mája 2012.