VÝTVARNÉ SMERY GOTIKA MODERNA A INÉ UMENIA

Spochybnenie umenia 1940 – 2010

Ester Kráľová Stromy pred gymnáziom

Príliv peňazí do umenia, ochrana pamiatok, kníh a múzeí.

Povojnový Paríž, Picasso postkubistický, Newyorská škola, Kobra, Informel, Op-art a kinetické umenie, Rauschenberg, Johns a Twombly, nový realizmus, Pop art, nové znázorňovanie, Andy Warhol a Joseph Beyus, Konceptualizmus a minimalizmus, Fluxus a Supports/Surfaces, Arte povera, Land art, Body ard, fotografia a digitálné umenie. Umenie a realita industrializovaného sveta: Anglický a francúzsky realizmus – Zorn, Menzel a Liebermann, Newlynská škola, Munch a Nolde, Rodin, Vuillard a Bonnard, nahota ako inšpirácia. Mrakodrapy, Art Nouveau, Art Deco: súkromné paláce, mrakodrap, Secesia, medzinárodný štýl, Tiffany, Beardsley, Gaudí, Secesia sa premieňa na Art Deco, využívanie nových materiálov a farieb. Začiatky módneho umenia: móda, originalita a umenie v Paríži začiatkom 20. Storočia, Picasso a Matisse, abstraktné umenie, Klee, Mondrian a Morre, surrealizmus a Dalí, Anglický tradicionalizmus: Lutyenas, Americký realizmus, Hopper, Rockwell. Vzkriesenie primitivizmu: Gauguin, tetovanie a maľovanie na telo na Novom Zélande a v Austrálii, maľovanie na telo v Afrike, umenie amerických Indiánov, Africké masky, sošky z bronzu a slonoviny z Beninu, moderné chápanie primitívného umenia. Nadvláda a zhubné pôsobenie ideologického umenia: Gropius a Bauhaus, Le Corbusier, futurizmus a Talianský fašizmus, nádherné nástupištia, nezdar nacistickej umeleckej politiky, umenie v sovietskom Rusku, architektúra v rokoch 1940 – 1970: tragické obdobie, koniec modernizmu.

Moderna asi 1901 – 1939

Fauvizmus, expresionizmus, Henri Matisse, privitívizmus, objavenie kubizmu, kubizmus, kubistické lekcie, futurizmus, Ruská avantgarda, Kazimír Malevič, Dada, Bauhaus, Paul Klee, Wassily Kandinsky, Kinematografie, reakcia na avantgardu, Mondrian a neoplasticismus, Marcel Duchamp, surrealistická skupina, surrealizmus a automatizmus, koláž a brikoláž, sochárstvo v devetnástom storočí, fotografia a vizuálne umenie, angažovanosť umelcov, architektonický modernizmus.

po dokončení evanjelický kostol v Turanoc

Romantické a akademické umenie asi 1800 – 1900

Francísco de Goya, John Constable a William Turner, Jean Auguste Dominique Ingres, Európske romantizmy, Eugène Delacroix, orientalizus, vynález fotografie, vlna „neo“, Gustave Courbet, Corot a barbizonská škola, realistické produkty na Západe, Nazaréti a prerefaelitovia, Édouard Manet, impresionizmus, Claude Monet, Japonizmus, Neoimresionizmus, Vincent van Gogh, Gauguin a maliari z Pont-Avenu, Sochárstvo 19. Storočia, Edgar Degas, Henri Toulouse-Lautrec, plagát, Nabistovia, symbolizmus a imaginácia, umenie Salónov, priemyselná revolúcia, verejné umenie 19. Storočia, secesia a modernosť, Auguste Rodin, Paul Cézanne, umelecká kritika a modernosť.

Pri tvorbe obrazu Japonsko

Od rokoka po neoklasicizmus asi 1700 – 1800

Barokové a rokokové dekorácie, pastely, akvarely, rudky, galantné slávnosti a rokoko, Veduty: uvidieť Benátky, záhrada a ruiny 18. Storočia, Osvietenecká architektúra, salóny, Anglické maliarstvo, Sochárstvo v 18. Storočí, David a davidismus.

Renoir osušujúca sa žena

Obdobie baroka asi 1600 – 1700

Kostol Il Gesù, Bernini a Borromini, Carracciovia a akadémia, Talianské stropné maľby, Caravaggio, Caravaggiovský maliari, Efemérné umenie, dielňa pri svätom Petrovi v Ríme, zrod žánrovej maľby, Španielský maliari 17. Storočia, Diego Velázquez, Rubensk, Holandské zlaté storočie, Holandské krajinárstvo, Rembrandt, rytina, zbierky a zberatelia, portrét v 17. A 18. Storočí, Nicolas Poussin, Francúzske maliarstvo v 17. Storočí, sochárstvo v 17. Storočí, Versailles.

Vrcholná renesancia a manierizmus asi 1500 – 1600

Raffael, Michalangelo, Giorgio Vasari, podobizňa v 15. A 16. Storočí, alegórie, Talianske „maniére“, Manierizmus v Európe, Španielske umenie 16. Storočia, Albrecht Dürer, Nemecká renesancia, Pieter Bruegel a Flandry, Giorgione a Tizian, Benátské umenie: prestíž a zbožňovanie, Palladio, Francúzske umenie 16. Storočia, maliarska imaginácia.

Gotika a raná renesancia asi 1300 – 1500

Románska architektúra, Románska Európa, tesané reliéfy a hlavice, portály a tympanony, veľké stredoveké kláštory, sväté púte a krížové výpravy, Románske obrazové cykly, Iluminované rukopisy, výroba umeleckých predmetov, Francúzsky opus, prínos žobráckych radov, vitráž, dvorské umenie, Gotická architektúra v Európe, vrchol gotiky, staviteľ a remeselníci, civilná a vojenská architektúra, dvorské umenie a mecenáši, zobrazovanie Panny Márie, Giotto, maliari fresiek 14. Storočia. Veľké stavby vo Florencii , Brunelleschi a Alberti, perspektíva, Masaccio a Piero della Francesca, prvá florentská renesancia, Paolo Uccello a Fra Angelico, Donatello, Hubert a Jn van Eyckový, Flanderský štýl, Botticelli, umelecké centrá v Taliansku, Leonardo da Vinci.

Najstaršie umenie: 3000 pred n. l. – 1300 n. l.:

Grécko a Rím, obrazy bohov a mŕtvych, Grécke sochárstvo, plastika, pohrebné urny, poháre, Rímske umenie, Rímska mozaika, Rímske maliarstvo, Rímsky stavitelia, reliéf, obrazy rímskeho náboženstva, umenie Keltov, Galo – rímske umenie. Rané kresťanské umenie, zrod byzantského umenia, zlatníctvo pred Karlovcom, kresťanská barbarské kráľovstvo, Írske a anglosaské centrum, Karolínska renesancia, Iluminovanie a scriptoria, obraz panovníka, architektúra a liturgie, prvé monastýry, Otonská renesancia.